Historie kerkgebouw

Historie kerk van Oudesluis

Jaar Gebeurtenis
1658 Rond het jaar 1658 werd de eerste kerk van Oudesluis gebouwd. Deze was  45 voet lang en 20 voet breed. Het gebouw was van hout gemaakt met een stenen voeting en een rieten dak.
1700

 

In dit jaar werd de kerk vernieuwd, omdat de oude te klein was geworden. De lengte bleef zo, maar de breedte werd 30 voet. Er kwam ook een toren op de kerk met daarin een “clockhuijsien”.
1744

 

De kerk heeft hier een vierkant torentje met een kleine spits en is met riet gedekt; gelijkende een boerenhuis. Het voorste gedeelte is school en de kerk is gecombineerd met de kerk in Schagerbrug. Hier is ook de vergaderplaats voor de Vlaams Doopsgezinden.

Den Ouden Sluys 29 juli 1744. Getekend door H. de Winter.

Den Ouden Sluys 29 juli 1744. Getekend door H. de Winter.

1770 Nog voor 1770 werd de toren geheel vernieuwd en in 1782 werd het rieten dak vernieuwd.
1791

 

Kerk Oudesluys in 1791. Getekend door H. Tavenier.

Kerk Oudesluys in 1791. Getekend door H. Tavenier.

Kerk Oudesluys in 1791. Getekend door H. Tavenier.

1859

 

In 1859 luidde de noodklok van de kerk te Oudesluis. Een storm deed het Noorder dak bezwijken. De ravage was zo groot dat gebruik voorlopig was uitgesloten. In de tijd dat de kerk werd opgelapt werd er een “Kerkeschuit” ingezet. Deze schuit voer via de Grote Sloot naar ‘t Zand. Zo konden kerkgangers wekelijks de kerkdiensten bijwonen. Het Kerkbestuur was in 1859 al begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe kerk.
1861

 

In december 1861 stond er dankzij vele acties en leningen van de dorpsbewoners en kerkgemeente een volledig nieuw kerkgebouw. Helaas nog zonder toren. Het oude kerkje werd verkocht.
1865 In dit jaar was er pas geld genoeg voor een toren. Maar het duurde nog tot de zomer van 1867 voordat de kerk compleet was met een verlicht uurwerk erin.
1900

 

In het jaar 1900 kwam er dankzij een loterij, georganiseerd door de Noord Zijper Kerkeraad, een kerkorgel in het kerkje. Hiervoor moest men nog wel gauw een bovengalerij bouwen.
1940 In de Tweede Wereldoorlog ging de bezetter er met de bronzen kerkklok vandoor.
1945

 

Na de oorlog hebben een zestal dames, de bazaarcommissie gevormd. Door hun toedoen is er een nieuwe kerkklok gegoten. Hun namen zijn in de klok vereeuwigd
1960 Door leegloop in de Hervormde Gemeente en het samen gaan van de Noord Zijper kerken werden de zondagsdiensten hier stopgezet en voortgezet in Schagerbrug.
1982 Het Oudesluiser Kerkgebouw werd in 1982 voor 1 gulden en onder voorwaarden over gedaan aan de in het dorp gevormde Stichting Behoud Kerk Oudesluis. In dit jaar werd met de plannen voor restauratie begonnen.
1990 Door toedoen van de gehele burgerij en met overheidssteun werd de restauratie gerealiseerd. Vanaf deze tijd ontplooit de Stichting allerlei Culturele Activiteiten in de kerk van Oudesluis.
1998 Het Oude Veer te Oudesluis
Getekend door Reinoud Brandt 1998
Het Oude Veer te Oudesluis Getekend door Reinoud Brandt 1998