Historie kerkorgel

 

Vooraanzicht orgel kerkje Oudesluis

Vooraanzicht orgel kerkje Oudesluis

Jaar Gebeurtenis
1896 Lange tijd was de herkomst onduidelijk. Behoudens een plaatje boven het klavier waarop staat: ┬áB.F. Bergmeijer vh van Dam, orgelfabrikant – Woerden.

Verrassend genoeg kwam tijdens werkzaamheden aan de onderzijde van de orgelbank de aantekening te voorschijn: “Schagen 16 october 1896”

Hiermee kon de herkomst van het instrument worden getraceerd. In 1895 brandde de Nederlands Hervormde kerk op de markt in Schagen af.

Tijdens de bouw van een nieuwe kerk werd voor de diensten gebruik gemaakt van een kleine noodkerk, waarin in 1896 een orgel geplaatst voor een bedrag van 607.15 guldens

1900

 

Het enige wat vast stond was, dat het geplaatst was in het jaar 1900.

Het was het eerste opus van Leon Verschueren uit Heythuysen (thans Verschueren orgelbouw). In sept 1897 was de nieuwe kerk in Schagen voltooid. Mogelijk heeft het Verschueren orgel nog een aantal jaren dienst gedaan in deze nieuwe kerk, want pas in 1901 werd een nieuw orgel in gebruik genomen.

Het oude Verschueren orgel is rond 1900 overgeplaatst naar Oudesluis.

Het is onduidelijk wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Wel lijkt het er op dat in Oudesluis de mogelijkheid tot aankoop zich vrij onverwachts voor deed. Dit getuige de historische beschrijving waaruit blijkt dat er op het laatste moment nog een orgeltribune moest worden gebouwd. De datum 16 okt 1896 kon worden bevestigd door Verschueren orgelbouw, die in een oud kasboek opmerkingen vond welke overeenkwamen met het orgel in Oudesluis.

1917

1926

Dat het orgel Maarschalkerweerd kenmerken heeft is verklaarbaar, omdat Leon Verschueren daar van 1886 tot 1890 in de leer was. Zjn eerste werk stond nog grotendeels in Maarschalkerweerd traditie. Bertus Frans Bergmeijer was werkzaam bij orgelmakerij van Dam in Leeuwarden en werd in 1917 medefirmant. De firma van Dam hield in 1926 op te bestaan, waardoor het aannemelijk lijkt dat Bergmeijer na 1926 een aantal dingen aan het orgel heeft gewijzigd en zijn firmaplaatje boven het klavier heeft aangebracht. Klavier Orgel kerkje Oudesluis
2003 Restauratie door Jarig Bangma

Begin 2003 is gestart met een aantal (nood)reparatie werkzaamheden om te proberen het orgel weer in een redelijk bespeelbare staat terug te brengen.

Uitgangspunt daarbij was dat alles in de aangetroffen toestand zou blijven.

Klavier Orgel kerkje Oudesluis

Klavier orgel Kerkje Oudesluis