Privacy statement

Privacy statement
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening persoonsgegevens van toepassing. Deze privacywetgeving is bekend onder de afkortingen AVG en GDPR. Volgens de AVG heeft het Cultuurkerkje de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In onderstaand privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die verwerkt worden via deze website en onze nieuwsbrief.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Cultuurkerkje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–    Voor de Nieuwsbrief: Voor- en achternaam, E-mailadres;
–    Voor donateurs; Voor- en achternaam, adres
Doel
Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken zijn:
–    Het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief
–    U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
Contact
Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij: voorzitter@cultuurkerkje.nl
Formulieren
Op onze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard in het WordPress en gehost op het platform van Sensson. Inschrijfformulieren voor nieuwsbrieven worden bewaard en verwerkt door MailChimp. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Slechts een select aantal medewerkers kan bij alle formulierinzendingen voor beheerdoeleinden. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.
Opslag gegevens
Voor formulieren op pagina’s binnen www.cultuurkerkje.nl Deze informatie is voor onze doeleinden. De gegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard door MailChimp, wij hebben een verwerkersovereenkomst met MailChimp gesloten voor de verwerking van gegevens. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze persoonsgegevens worden ook bewaard in het WordPress CMS en gehost op het platform van Sensson wij hebben een verwerkersovereenkomst met Sensson gesloten voor de verwerking van gegevens. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
Statistieken Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
Rechten
U heeft het recht op:
–    inzage van gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.
–    uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken
–    om een klacht in te dienen.
Wilt u geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Klik op: unsubscribe from this list
Het Cultuurkerkje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer: 41239155
Copyright cultuurkerkje.nl © 2018 – 2028