Reservering ruimtes

Voor reservering van ruimtes dient dit aanvraagformulier.

Voor de kenmerken van accommodaties: klik op link
Voor plattegrond accommodaties: klik op link

Welke ruimte wil men reserveren? (Zie evt. de plattegrond).
Selecteer ruimte (verplicht) (Men kan ook beide tegelijkertijd reserveren).
en/of

Selecteer aard van de bijeenkomst: (verplicht):
of

Schatting aantal deelnemers of bezoekers:

Datum: JJJJ-MM-DD

Starttijd: